Tai Ji / Qi Gong

Tai Ji

T’ai Ji (Taijiquan) is een oude bewegingskunst uit China, sterk beïnvloed door het Taoïsme. De bewegingen worden langzaam uitgevoerd, waardoor al een bepaalde rust ontstaat. Doordat zowel boven- als onderlichaam, links en rechts, apart bewogen worden zullen de coördinatie, balans en lichaamsbewustzijn sterk aangesproken en ontwikkeld worden. De ademhaling wordt door de beoefening vanzelf dieper en gelijkmatiger. Langzamerhand zult u meer energie ontwikkelen en meer ontspanning voelen.

Het principe van Yin-Yang speelt binnen de Taijiquan en binnen het Taoïstische denken een belangrijke rol. Het staat voor de tegengestelde krachten die in de natuur werkzaam zijn. Belangrijk is te weten dat deze twee krachten niet zonder elkaar kunnen bestaan. Ze verkeren in een spel van voortdurende afwisseling; er is in de natuur immers constant beweging. In het bekende Yin-Yang teken is dat principe mooi weergegeven. Bij de beoefening van Taijiquan is die afwisseling bijvoorbeeld te zien bij de gewichtsverplaatsing van het ene naar het andere been. Het standbeen draagt gewicht en is daarom “Yang”. Het been waarmee de stap gedaan wordt draagt geen gewicht en is dus “Yin”. Tijdens de oefening wisselt dit continu af op een heel gelijkmatige wijze. Het hele bewegen volgens Taiji-principes is hiermee doordrenkt. Heel goed voorstelbaar is dit bijvoorbeeld ook bij het oefenen met tweetallen in de zogenaamde ‘pushing-hands’: Daar waar de partner duwt (vol), maak je ruimte (leeg), zodat de aanval geneutraliseerd wordt.

Qi Gong

Qi Gong, een in de Chinese bewegingsleer heel belangrijk bewegings- en ademhalingsssysteem, kent verscheidene vormen. Onze school volgt in eerste instantie de weg en de vormen van de familie Fei i.e. de Wudang Qi Gong.
Sinds de recente oprichting van de Qi Gong Federatie: Chinese Health Qi Gong Federation in China is er meer eenheid in de te volgen lijn. Onze Tai Ji school volgt ook deze gestandariseerde Qi Gong richting. De leraren van Wang Tao worden regelmatig bijgeschoold door deze federatie. De achtergrond van de verschillende Qi Gong vormen is diepgaand wetenschappelijk onderzocht en de positieve effecten zijn duidelijk aangetoond.